Tide Logger

  • Tide Logger/ Փոքր չափս/ Թեթև քաշ/ Ճկուն/ Ճնշման և ջերմաստիճանի դիտարկում

    Tide Logger/ Փոքր չափս/ Թեթև քաշ/ Ճկուն/ Ճնշման և ջերմաստիճանի դիտարկում

    HY-CWYY-CW1 Tide Logger-ը նախագծված և արտադրված է Frankstar-ի կողմից:Այն փոքր է չափերով, թեթև քաշով, ճկուն է օգտագործման մեջ, կարող է երկար դիտարկման ընթացքում ստանալ մակընթացության մակարդակի արժեքներ և միաժամանակ ջերմաստիճանի արժեքներ:Արտադրանքը շատ հարմար է ափամերձ կամ ծանծաղ ջրերում ճնշման և ջերմաստիճանի դիտարկման համար, կարող է երկար ժամանակ տեղակայվել:Տվյալների ելքը TXT ձևաչափով է: